11 trường hợp tài xế bị tịch thu giấy chứng nhận đăng ký và biển số

Căn cứ vào Thông tư số 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an bổ sung thêm 4 trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe theo quy định hiện hành. Cụ thể tại điều 15 của Thông tư 58 quy định thêm 4 trường hợp sau phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe gồm các trường hợp sau (tính từ ngày 1/8/2020):

 

 

 • Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc cấp biển số không đúng quy định

 

 • Xe đã đăng ký nhưng không đúng hệ biển quy định tại Thông tư này
 • Xe quân sự không còn nhu cầu cấp biển số xe dân sự
 • Xe thuộc diện sang tên, chuyển quyền sở hữu

 

11 trường hợp tài xế bị tịch thu giấy chứng nhận đăng ký và biển số

 

So với thông tư cũ, thông tư mới đã thêm những trường bắt buộc phải thu hồi giấy nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Mời bạn đọc cùng điểm qua 11 trường hợp sau đây:

 

STT

11 trường hợp bị tịch thu giấy chứng nhận đăng ký và biển số

1

Xe hết niên hạn sử dụng; xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật; xe có kết luận của cơ quan thẩm quyền bị cắt hàn hoặc đục lại số máy, số khung hoặc số máy hoặc số khung.

2

Xe hỏng không sử dụng được hoặc xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.

3

Xe quân sự không còn nhu cầu cấp biển số xe dân sự.

4

Xe tháo máy, khung để thay thế cho xe khác.

5

Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ giả hoặc cấp biển số không đúng quy định.

6

Xe tạm nhập của cơ quan tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam.

7

Xe thuộc diện sang tên, chuyển quyền sở hữu.

8

Xe được miễn thuế nhập khẩu, nay chuyển nhượng sang mục đích khác.

9

Xe đã đăng ký nhưng không đúng hệ biển quy định tại thông tư này.

10

Xe bị mất cắp, chuyến đoạt không tìm được, chủ xe đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe.

11

Xe đăng ký tại các khu kinh tế – thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.

 

11 trường hợp tài xế bị tịch thu giấy chứng nhận đăng ký và biển số

11 trường hợp tài xế bị tịch thu giấy chứng nhận đăng ký và biển số

11 trường hợp tài xế bị tịch thu giấy chứng nhận đăng ký và biển số

 

Không cần giấy tờ, chủ xe vẫn có thể sang tên, đổi chủ từ 1-8

 

Bên cạnh đó, thông tư mới còn bổ sung một thông tin mới là các loại xe máy, ô tô mua bán qua nhiều chủ nhưng không còn các loại giấy tờ như giấy chuyển quyền sở hữu, hóa đơn mua bán, đăng ký xe,.. thì chủ xe vẫn có thể được giải quyết sang tên, đổi chủ.

 

11 trường hợp tài xế bị tịch thu giấy chứng nhận đăng ký và biển số

 

Cụ thể, tại Điều 19 quy định giải quyết đăng ký sang tên xe đối với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người như sau:

 

1. Trường hợp người đang sử dụng xe không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe.

 

 • Cơ quan quản lý hồ sơ xe cấp giấy hẹn có giá trị được sử dụng trong thời gian 30 ngày
 • Gửi thông báo cho người đứng tên trong đăng ký xe, niêm yết công khai trên trên thông tin điện tử của Cục CSGT và tại trụ sở cơ quan
 • Tra cứu tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng kts xe ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ sang tên
 • Sau 30 ngày nếu không tranh chấp, khiếu kiện, cơ quan quản lý hồ sơ phải giải quyết đăng ký, cấp biển số (đối với mô tô cùng điểm đăng ký xe và ô tô sang tên trong cùng tỉnh) hoặc cấp Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cho người đang sử dụng xe để làm thủ tục đăng ký, cấp biển số tại nơi cư trú.

 

2. Trường hợp người đang sử dụng xe có giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng.

 

Lúc này cơ quan quản lý hồ sơ xe giải quyết đăng ký, cấp biển số (đối với mô tô cùng điểm đăng ký xe và ô tô sang tên cùng tỉnh) hoặc cấp Giấy chứng nhận (GCN) thu hồi đăng ký, biển số xe cho người đang sử dụng xe để làm thủ tục đăng ký, cấp biển số tại nơi cư trú. Thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý hồ sơ nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Căn cứ vào thông tư 58 quy định trách nhiệm của người đang sử dụng phương tiện điều khiển khi sang tên đổi chủ thực hiện như sau:

 

 • Trực tiếp đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục sang tên.
 • Kê khai cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nguồn gốc xuất xứ của xe, quá trình mua bán, giao nhận xe.
 • Khai và nộp lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật.

 

Đồng thời, đối với các đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu xe mất cắp, xe vật chứng có trách nhiệm: Ngay sau khi tiếp nhận văn bản của cơ quan đăng ký xe đề nghị xác minh, đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu xe mất cắp, xe vật chứng trả lời bằng văn bản cho cơ quan đăng ký xe.