Mua bán xe từ ngày 15/08/2023 cần lưu ý điều gì?

Rate this post

Thủ tục sang tên khi mua bán xe từ ngày 15/8/2023 sẽ áp dụng theo các quy định mới tại Thông tư 24/2023/TT-BCA, trong đó có 05 điều người dân cần đặc biệt lưu ý

Bán xe được giữ lại biển số xe

Khi bán xe cho người khác, chủ cũ vẫn được giữ lại biển số để cấp lại khi đăng ký xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.
Cụ thể, khoản 7 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định, trường hợp chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và sẽ cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Đấu giá biển số xe đẹp: Đề xuất khi bán xe được giữ lại biển

Biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong 05 năm kể từ ngày thu hồi. Nếu quá thời hạn trên mà chủ biển số chưa đăng ký xe mới thì biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Phải thu hồi biển số trong 30 ngày nếu không sẽ bị phạt

Theo khoản 4 Điều 6 Thông tư 24, khi bán xe, chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (không giao cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe) và nộp cho cơ quan đăng ký xe chứng nhận đăng ký xe, biển số xe để làm thủ tục thu hồi.

Chủ xe phải làm thủ tục thu hồi trong 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe.

Nếu quá thời hạn trên mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc giao chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục thu hồi thì cơ quan đăng ký xe sẽ ra quyết định xử phạt đối với chủ xe về hành vi không làm thủ tục thu hồi.

Biển số định danh: Cách làm thủ tục thu hồi biển số, đăng ký xe cũ để không bị phạt

Đồng thời, chủ xe không làm thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu xe phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó.

Nộp hồ sơ thu hồi biển số, sang tên trên cổng dịch vụ công

Trước đây, chủ xe hoặc cá nhân, tổ chức dịch vụ được ủy quyền phải trực tiếp nộp giấy đăng ký, biển số xe cho cơ quan đăng ký xe để thu hồi đăng ký xe và biển số theo Điều 16 Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Mua bán xe từ ngày 15/08/2023 cần lưu ý điều gì?

Tuy nhiên theo quy định mới tại Điều 15 Thông tư 24, chủ xe sẽ kê khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an (sau đây gọi chung là cổng dịch vụ công).

Tương tự, tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe cũng sẽ kê khai đăng ký xe trên cổng dịch vụ công.

Được dùng tài khoản định danh thay cho CCCD khi sang tên xe

Điều 14 Thông tư 24 quy định về hồ sơ đăng ký sang tên, di chuyển xe như sau:

Hồ sơ thu hồi bao gồm:

 • Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe;
 • Giấy tờ của chủ xe là cá nhân: Sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện thủ tục đăng ký xe trên cổng dịch vụ công hoặc xuất trình căn cước công dân, hộ chiếu.
 • Giấy tờ của chủ xe là tổ chức: Sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện thủ tục đăng ký xe trên cổng dịch vụ công; trường hợp tổ chức chưa được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thì xuất trình thông báo mã số thuế hoặc quyết định thành lập.
 • 02 bản chà số máy, số khung xe.
 • Chứng nhận đăng ký xe.
 • Biển số xe.

Trường hợp di chuyển nguyên chủ, chủ xe không phải nộp lại biển số xe trừ trường hợp xe đã đăng ký là biển 3 hoặc 4 số thì phải nộp lại biển 3 hoặc 4 số đó.

Tài khoản định danh điện tử và VNeID sẽ thay thế CCCD, đăng ký xe

Trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe hoặc mất biển số xe thì phải ghi rõ lý do trong giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe.

 • Bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.
 • Hồ sơ đăng ký sang tên, di chuyển xe bao gồm:
 • Giấy khai đăng ký xe.
 • Giấy tờ của chủ xe là cá nhân: Sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện thủ tục đăng ký xe trên cổng dịch vụ công hoặc xuất trình căn cước công dân, hộ chiếu.
 • Giấy tờ của chủ xe là tổ chức: Sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện thủ tục đăng ký xe trên cổng dịch vụ công; trường hợp tổ chức chưa được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thì xuất trình thông báo mã số thuế hoặc quyết định thành lập.
 • Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.
 • Chứng từ lệ phí trước bạ.
 • Chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.

Theo quy định trên, cá nhân, tổ chức có thể sử dụng tài khoản định danh thay cho Căn cước công dân khi thực hiện thủ tục sang tên xe.

Các bước sang tên xe

Trình tự sang tên xe thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư 24 như sau:

Bước 1: Bên bán xe thu hồi đăng ký, biển số xe

Chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công; cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến; nộp hồ sơ thu hồi và nhận giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe theo quy định.
Sau khi kiểm tra hồ sơ xe hợp lệ, cơ quan đăng ký xe cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe theo quy định (có dán bản chà số máy, số khung và đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng ký xe trên bản chà số máy, số khung xe):

 • 01 bản trả cho chủ xe;
 • 01 bản lưu hồ sơ xe;

Trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe thì thực hiện xác minh theo quy định.

Bước 2: Bên mua xe thực hiện đăng ký sang tên, di chuyển xe

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe kê khai giấy khai đăng ký xe; đưa xe đến để kiểm tra, cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến.

Sau khi kiểm tra hồ sơ xe, thực tế xe đảm bảo hợp lệ thì được cơ quan đăng ký xe cấp biển số theo quy định.
Cuối cùng là nhận giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí đăng ký xe và nhận biển số xe.

Từ ngày 15/08/2023, bán xe không nộp lại biển số có thể bị phạt lên tới 8 triệu đồng

Theo quy định tại mục 1 nêu trên, chủ xe không nộp lại biển số xe khi bán xe sẽ bị xử phạt như sau:

 • Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô khi không chấp hành việc thu hồi Giấy đăng ký xe, biển số xe theo quy định;
 • Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô khi Không chấp hành việc thu hồi Giấy đăng ký xe; biển số xe;

Như vậy, nếu chủ xe bán xe nhưng không thực hiện nộp lại biển số xe để làm thủ tục thu hồi biển số xe sẽ bị phạt lên đến 8 triệu đồng.

(Điểm e, khoản 5 và điểm c, khoản 7 Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP)

Các trường hợp thu hồi biển số xe

 • Xe hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.
 • Xe hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật.
 • Xe bị mất cắp, bị chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.
 • Xe nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu hủy.
 • Xe đăng ký tại các khu kinh tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.
 • Xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển.
 • Xe tháo máy, khung để đăng ký cho xe khác.
 • Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền số máy, số khung bị cắt, hàn, đục lại, tẩy xóa hoặc cấp biển số không đúng quy định.

(Điều 23 Thông tư 24/2023/TT-BCA)

8 trường hợp thu hồi biển số xe

Trường hợp bán xe được kèm biển số

Trường hợp duy nhất được bán xe kèm biển số từ ngày 15-08-2023 là xe sử dụng biển số trúng đấu giá.

Theo đó, đối với ô tô gắn biển số trúng đấu giá, chủ xe có quyền lựa chọn 2 trường hợp. Cụ thể, chuyển quyền sở hữu xe không kèm theo biển số trúng đấu giá thì thủ tục thu hồi biển số, đăng ký xe cũng thực hiện như biển số định danh ở trên.

Nếu bán ô tô kèm theo biển số trúng đấu giá thì chủ xe không phải nộp lại biển số trúng đấu giá nhưng phải nộp bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu xe và xuất trình bản chính để đối chiếu.

Mua bán xe từ ngày 15/08/2023 cần lưu ý điều gì?

Người mua chiếc xe có biển số trúng đấu giá cũng cần làm thủ tục đăng ký sang tên xe thì mới được đăng ký, giữ nguyên biển số trúng đấu giá. Chứng từ chuyển quyền sở hữu phải ghi rõ nội dung “chuyển xe kèm theo biển trúng đấu giá”.

Đáng chú ý, trường hợp người mua chiếc xe kèm theo biển số trúng đấu giá thì sẽ không được chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển trúng đấu giá cho người khác.

Trong trường hợp này, chỉ được bán riêng xe, giữ lại biển số trúng đấu giá để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình trong thời hạn 12 tháng.

Theo thông tư 24, công an cấp quận, huyện sẽ đăng ký ô tô, xe máy của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, nơi cư trú tại địa phương.

 • Công an cấp xã, phường được cấp biển số xe máy cho tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, nơi cư trú tại địa phương.

Như vậy, chủ xe cư trú (thường trú, tạm trú) tại địa phương nào thì đăng ký xe tại đó.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng không giới hạn số lượng biển số định danh của người dân.

Trường hợp người dân có phương tiện mới, nếu biển số định danh cũ vẫn được đăng ký cho một xe thuộc sở hữu thì người dân sẽ được cấp thêm một biển số định danh khác. Tuy nhiên, tất cả biển số này đều định danh vào một người.

Biển số định danh có bán được không?

Xem thêm: Tin tức (An toàn giao thông) (thongtinxe.net)