Hướng dẫn thủ tục thu hồi biển số định danh khi mua ô tô, xe máy cũ

Rate this post

Thủ tục thu hồi biển số xe định danh, giấy đăng ký xe đang là một trong những thông tin “cực nóng” những ngày gần đây được nhiều người quan tâm. Vậy Thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe cấp theo mã định danh từ ngày 15/8/2023 như thế nào? Trường hợp nào cần phải thu hồi biển số xe, giấy chứng nhận đăng ký xe?

Cấp biển số định danh cho phương tiện giao thông: Biển số sẽ theo người - Báo Công an Nhân dân điện tử

Trường hợp xe bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số

Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện cơ giới đường bộ được ban hành có hiệu lực từ 15/8/2023 bổ sung các trường hợp xe phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Cụ thể tại Điều 23 của Thông tư 24 quy định các trường hợp xe phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe gồm:

 1. Xe hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.
 2. Xe hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật.
 3. Xe bị mất cắp, bị chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.
 4. Xe nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu hủy.
 5. Xe đăng ký tại các khu kinh tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.
 6. Xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển.
 7. Xe tháo máy, khung để đăng ký cho xe khác.
 8. Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền số máy, số khung bị cắt, hàn, đục lại, tẩy xóa hoặc cấp biển số không đúng quy định.

Theo đó, thông tư 24 loại bỏ trường hợp 10 so với quy định hiện hành tại Thông tư 58/2020/TT-BCA/.

Hồ sơ thu hồi biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe

Điều 24 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định hồ sơ thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe bao gồm:

Các trường hợp thuộc Khoản 1, 2, 3 được nêu bên trên thì hồ sơ thu hồi bao gồm:

 • Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số
 • Giấy tờ chủ xe theo quy định tại Điều 10 Thông tư 24/2024/TT-BCA
 • Chứng nhận đăng ký xe
 • Biển số xe

Các trường hợp thuộc Khoản 4, 5, 6, 7 nêu ở bên trên bài viết thì có hồ sơ thu hồi gồm:

 • Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe
 • Giấy tờ của chủ xe theo quy định tại Điều 10 Thông tư 24/2023/TT-BCA;
 • 02 bản cà số máy, số khung xe
 • Chứng nhận đăng ký xe
 • Biển số xe

*Lưu ý:

 • Những trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe hoặc mất biển số xe thì phải ghi rõ lý do trong giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe.
 • Trường hợp xe của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam hoặc cá nhân người nước ngoài là thành viên của các cơ quan, tổ chức đó thì phải có giấy tờ giới thiệu của Cục Lễ tân Nhà nước (đối với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế) hoặc Sở Ngoại vụ (đối với cơ quan lãnh sự).
 • Trường hợp 8 tại mục 1, cơ quan đăng ký xe ra quyết định thu hồi đăng ký, biển số xe, không phải có hồ sơ thu hồi.

Hướng dẫn thủ tục thu hồi biển số định danh khi mua ô tô, xe máy cũ

Trình tự thu hồi giấy chứng nhận đăng ký và biển số xe

Trình tự thu hồi giấy đăng ký và biển số xe thực hiện từ ngày 15/08/2023 theo quy định tại điều 25 Thông tư 24/2023/TT-BCA, cụ thể như sau:

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các trường hợp

Chủ xe cần kê khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công và nộp chứng nhận đăng ký, biển số xe cho cơ quan đăng ký xe thông qua dịch vụ bưu chính.

Sau khi đã tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe trả kết quả cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cho chủ xe trên cổng dịch vụ công.

Hướng dẫn thủ tục thu hồi biển số định danh khi mua ô tô, xe máy cũ

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến (trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều)

Chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công; cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến và nộp hồ sơ thu hồi theo quy định tại Điều 24 Thông tư này; nhận giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe theo quy định;

Sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ thì được cơ quan đăng ký xe cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe theo quy định; 01 bản trả cho chủ xe; 01 bản lưu hồ sơ xe.

Trường hợp thu hồi theo quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 23 Thông tư này thì chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe có dán bản cà số máy, số khung và đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng ký xe trên bản cà số máy, số khung xe.

Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe tiếp nhận thông tin và thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe trên hệ thống và trả giấy chứng nhận thu hồi theo quy định.

Hướng dẫn thủ tục thu hồi biển số định danh khi mua ô tô, xe máy cũ

Qua bài viết này Thongtinxe hi vọng sẽ giúp cho mọi người hiểu và biết thêm các thủ tục thu hồi biển số định danh khi mua xe máy hay xe ô tô cũ.