Bảng giá xe máy Kawasaki tháng 06/2024

Rate this post

Cập nhật bảng giá xe máy Kawasaki tháng 06/2024 và giá xe máy mới nhất: Kawasaki Ninja 400, Ninja 650, Ninja ZX-25R, Ninja ZX-10R, Ninja ZX-4RR, Z H2 SE, Z1000, Z900, Z650, Z400, Z300, Versys X300 ABS, Versys 650, Vulcan ABS, KLX230. 

Giá xe máy Kawasaki Ninja 400 chỉ từ 171 triệu 600 nghìn đồng

giá xe máy Kawasaki Ninja 400 cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Kawasaki Ninja 400 được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Kawasaki Ninja 400 tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
ABS171.600.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy Kawasaki Ninja 650 chỉ từ 269 triệu đồng

giá xe máy Kawasaki Ninja 650 cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Kawasaki Ninja 650 được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Kawasaki Ninja 650 tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
269.000.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy Kawasaki Ninja ZX-25R chỉ từ 192 triệu 700 nghìn đồng

giá xe máy Kawasaki Ninja ZX 25R cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Kawasaki Ninja ZX-25R được phân phối bao gồm 2 phiên bản là Kawasaki Ninja ZX-25R SE và KRT.

Bảng giá xe Kawasaki Ninja ZX-25R tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
SE192.700.000
KRT197.300.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy Kawasaki Ninja ZX-10R chỉ từ 599 triệu đồng

giá xe máy Kawasaki Ninja ZX 10R cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Kawasaki Ninja ZX-10R được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Kawasaki Ninja ZX-10R tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
599.000.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy Kawasaki ZX-4RR đang cập nhật

giá xe máy Kawasaki ZX 4RR cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Kawasaki ZX-4RR được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Kawasaki ZX-4RR tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
Đang cập nhật

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy Kawasaki Z H2 SE chỉ từ 789 triệu 300 nghìn đồng

giá xe máy Kawasaki Z H2 SE cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Kawasaki Z H2 SE được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Kawasaki Z H2 SE tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
789.300.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy Kawasaki Z1000 chỉ từ 409 triệu đồng

giá xe máy Kawasaki Z1000 cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Kawasaki Z1000 được phân phối bao gồm 3 phiên bản: Kawasaki Z1000R ABS 2024, Z1000SX ABS và Z1000 2024.

Bảng giá xe Kawasaki Z1000 tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
Z1000R ABS 2024514.600.000
Z1000SX ABS409.000.000
Z1000 2024436.400.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy Kawasaki Z900 chỉ từ 288 triệu đồng

giá xe máy Kawasaki Z900 cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Kawasaki Z900 được phân phối bao gồm 3 phiên bản: Kawasaki Z900 2024, Z900 ABS 2022 và Z900 RS ABS. 

Bảng giá xe Kawasaki Z900 tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
Z900 2024320.900.000
Z900 ABS 2022288.000.000
Z900 RS ABS415.000.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy Kawasaki Z650 chỉ từ 194 triệu đồng

giá xe máy Kawasaki Z650 cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Kawasaki Z650 được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Kawasaki Z650 tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
Z650 ABS 2024194.000.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy Kawasaki Z400 chỉ từ 149 triệu đồng

giá xe máy Kawasaki Z400 cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Kawasaki Z400 được phân phối duy nhất 1 phiên bản là Kawasaki Z400 ABS.

Bảng giá xe Kawasaki Z400 tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
Z400 ABS149.000.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy Kawasaki Z300 chỉ từ 129 triệu đồng

giá xe máy Kawasaki Z300 cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Kawasaki Z300 được phân phối duy nhất 1 phiên bản là Kawasaki Z300 AB 2018..

Bảng giá xe Kawasaki Z300 tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
Z300 ABS 2018129.000.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy Kawasaki Versys X300 ABS chỉ từ 169 triệu đồng

giá xe máy Kawasaki Versys x300 abs cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Kawasaki Versys X300 ABS được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Kawasaki Versys X300 ABS tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
169.000.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy Kawasaki Versys 650 chỉ từ 251 triệu 200 nghìn đồng

giá xe máy Kawasaki Versys 650 cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Kawasaki Versys 650 được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Kawasaki Versys 650 tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
169.000.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy Kawasaki Vulcan ABS chỉ từ 241 triệu đồng

giá xe máy Kawasaki vulcan abs cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Kawasaki Versys 650 được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Kawasaki Versys 650 tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
169.000.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy Kawasaki KLX230 chỉ từ 151 triệu đồng

giá xe máy Kawasaki KLX230 cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Kawasaki KLX230 được phân phối bao gồm 2 phiên bản: Kawasaki KLX230 S và SM.

Bảng giá xe Kawasaki Versys 650 tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
S151.000.000
SM151.000.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Bên trên đây là bảng giá xe máy Kawasaki tháng 06/2024 đã được cập nhật mới nhất nhằm giúp cho đọc giả có được thông tin về giá và các phiên bản mới nhất của những dòng xe. Hi vọng, đây sẽ là bài viết hữu ích dành cho quý đọc giả.

#Tham khảo: Bảng giá xe máy 06/2024 (thongtinxe.net)