Bảng giá xe máy Ducati tháng 06/2024

ontarget
28/05/24
Lượt xem : 1572 view
Rate this post

Cập nhật bảng giá xe máy Ducati tháng 06/2024 và giá xe máy mới nhất: Ducati 797, 821, Streetfighter V4, Hypermotard 950, SuperSport 950, Multistrada, Diavel 1260, XDiavel S, Scrambler, Panigale V4, Panigale V2 Bayliss,1199 Panigale, 1299 Panigale.

Giá xe máy Ducati Monster 797 chỉ từ 328 triệu 900 nghìn đồng

giá xe máy ducati Monster 797 cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Ducati Monster 797 được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Ducati Monster 797 tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
328.900.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy Ducati Monster 821 chỉ từ 409 triệu đồng

giá xe máy ducati Monster 821 cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Ducati Monster 821 được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Ducati Monster 821 tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
409.000.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy Ducati Streetfighter V4 chỉ từ 589 triệu 900 nghìn đồng

giá xe máy ducati Streetfoghter V4 cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Ducati Streetfighter V4 được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Ducati Streetfighter V4 tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
589.900.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy Ducati Hypermotard 950 chỉ từ 460 triệu đồng

giá xe máy ducati hypermotard 950 cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Ducati Hypermotard 950 được phân phối bao gồm 2 phiên bản là Ducati Hypermotard 950 và Hypermotard 950 SP.

Bảng giá xe Ducati Hypermotard 950 tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
Hypermotard 950460.000.000
SP474.000.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy Ducati SuperSport 950 chỉ từ 579 triệu đồng

giá xe máy ducati SuperSport 950 cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Ducati SuperSport 950 được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Ducati SuperSport 950 tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
579.000.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy Ducati Multistrada chỉ từ chỉ từ 835 triệu đồng

giá xe máy ducati Multistrada cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Ducati Multistrada được phân phối bao gồm 2 phiên bản là Ducati Multistrada 1260 Enduro và V4 Pikes Peak.

Bảng giá xe Ducati Multistrada tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
1260 Enduro835.000.000
V4 Pikes Peak1.199.000.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy Ducati Diavel 1260 chỉ từ 899 triệu 900 nghìn đồng

giá xe máy ducati Diavel 1260 cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Ducati Diavel 1260 được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Ducati Diavel 1260 tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
889.900.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy Ducati XDiavel S chỉ từ 926 triệu 900 nghìn đồng

giá xe máy ducati Xdiavel s cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Ducati XDiavel S được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Ducati XDiavel S tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
926.900.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy Ducati Scrambler chỉ từ 297 triệu đồng

giá xe máy ducati scrambler cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Ducati Scrambler được phân phối bao gồm 5  phiên bản: Ducati Scrambler Icon, Sixty2, Urban Enduro, Full Throttle, Night Shift.

Bảng giá xe Ducati XDiavel S tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
Scrambler Icon329.900.000
Scrambler Sixty2297.000.000
Scrambler Urban Enduro359.900.000
Scrambler Full Throttle429.900.000
Scrambler Night Shift389.900.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy Ducati Panigale V4 chỉ từ 935 triệu 900 nghìn đồng

giá xe máy ducati Panigale v4 cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Ducati Panigale V4 S được phân phối bao gồm 2 phiên bản.: Ducati Panigale V4 S và SP2

Bảng giá xe Ducati Panigale V4tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
S935.900.000
SP21.300.000.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy Ducati Panigale V2 Bayliss chỉ từ 780 triệu đồng 

giá xe máy ducati Panigale V2 Bayliss cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Ducati Panigale V2 Bayliss được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Ducati Panigale V2 Bayliss tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
780.000.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy Ducati 1199 Panigale chỉ từ 1 tỷ 200 triệu đồng

giá xe máy ducati 1199 panigale cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Ducati 1199 Panigale được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Ducati 1199 Panigale tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
1.200.000.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy Ducati 1299 Panigale chỉ từ 1 tỷ 200 triệu đồng

giá xe máy ducati 1299 Panigale cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Ducati 1299 Panigale được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Ducati 1299 Panigale tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
1.200.000.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Bên trên đây là bảng giá xe máy Ducati tháng 06/2024 đã được cập nhật mới nhất nhằm giúp cho đọc giả có được thông tin về giá và các phiên bản mới nhất của những dòng xe. Hi vọng, đây sẽ là bài viết hữu ích dành cho quý đọc giả.

#Tham khảo: Bảng giá xe máy 06/2024 (thongtinxe.net)