Bảng giá xe máy điện Yadea tháng 06/2024

Thành Tài
31/05/24
Lượt xem : 1 view
Rate this post

Cập nhật bảng giá xe máy điện Yadea tháng 06/2024 và giá xe máy điện mới nhất: Yadea Voltguard, Orla, Ocean, iCute, E3S, ODORA, M6I, Vigor, Xmen NEO, XBULL và  S3 Pro.

Giá xe máy điện Yadea Voltguard chỉ từ 26 triệu 490 nghìn đồng

giá xe máy điện Yadea Voltguard cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Yadea Voltguard được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Yadea Voltguard tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
26.490.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy điện Yadea Orla chỉ từ 19 triệu 900 nghìn đồng

giá xe máy điện Yadea Orla cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Yadea Orla được phân phối bao gồm 2 phiên bản: Yadea Orla tiêu chuẩn và Yadea Orla gấu dâu.

Bảng giá xe Yadea Orla tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
19.900.000
Gấu dâu20.990.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy điện Yadea Ocean chỉ từ 16 triệu 990 nghìn đồng

giá xe máy điện Yadea Ocean cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Yadea Ocean được phân phối bao gồm 2 phiên bản: Yadea Ocean tiêu chuẩn và Yadea Ocean gấu dâu.

Bảng giá xe Yadea Ocean tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
16.990.000
Gấu dâu17.990.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy điện Yadea iCute chỉ từ 15 triệu 490 nghìn đồng

giá xe máy điện Yadea iCute cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Yadea Ocean được phân phối bao gồm 2 phiên bản: Yadea Ocean tiêu chuẩn và Yadea Ocean gấu dâu.

Bảng giá xe Yadea Ocean tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
16.990.000
Gấu dâu17.990.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy điện Yadea E3S chỉ từ 16 triệu 990 nghìn đồng

giá xe máy điện Yadea E3S cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Yadea E3S được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Yadea E3S tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
16.990.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy điện Yadea ODORA chỉ từ 18 triệu 490 nghìn đồng

giá xe máy điện Yadea Odora cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Yadea ODORA được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Yadea ODORA tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
S18.490.000
PRO21.490.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy điện Yadea M6I chỉ từ 17 triệu 990 nghìn đồng

giá xe máy điện Yadea M6I cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Yadea M6I được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Yadea M6I tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
17.990.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy điện Yadea Vigor chỉ từ 17 triệu 990 nghìn đồng

giá xe máy điện Yadea Vigor cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Yadea Vigor được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Yadea Vigor tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
17.990.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy điện Yadea Xmen Neo chỉ từ 17 triệu 490 nghìn đồng

giá xe máy điện Yadea Xmen Neo cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Yadea Xmen NEO được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Yadea Xmen Neo tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
17.490.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy điện Yadea XBULL chỉ từ 13 triệu 990 nghìn đồng

giá xe máy điện Yadea xbull cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Yadea XBULL được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Yadea XBULL tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
13.990.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy điện Yadea S3 Pro 22 triệu 990 nghìn đồng

giá xe máy điện Yadea S3 Pro cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, Yadea S3 Pro được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Yadea S3 Pro tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
22.990.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Bên trên đây là bảng giá xe máy điện Yadea tháng 06/2024 đã được cập nhật mới nhất nhằm giúp cho đọc giả có được thông tin về giá và các phiên bản mới nhất của những dòng xe. Hi vọng, đây sẽ là bài viết hữu ích dành cho quý đọc giả. 

#Tham khảo: Bảng giá xe máy điện 06/2024 (thongtinxe.net)