Bảng giá xe máy điện JVC Eco tháng 06/2024

Thành Tài
04/06/24
Lượt xem : 2 view
Rate this post

Cập nhật bảng giá xe máy điện JVC Eco tháng 06/2024 và giá xe máy điện mới nhất: JVC Eco Xmen, Xwiner N0.1, Jeek No.1, G5S, M12, Gogo, Maybach S600, Royal, Vespa, Vespas, LX, S600 Maybach, S600i Maybach, G9 và JVC.

Giá xe máy điện JVC Eco Xmen chỉ từ 14 triệu 890 nghìn đồng

giá xe máy JVC Eco Xmen cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, JVC Eco Xmen được phân phối bao gồm 3 phiên bản: JVC Eco Xmen No.1 thắng đĩa, No.1 thắng cơ và JVC Neo 2023.

Bảng giá xe JVC Eco Xmen tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
No.1 thắng đĩa16.300.000
No.1 thắng cơ14.890.000
JVC Neo 202316.500.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy điện JVC Eco Xwinter No.1 chỉ từ 15 triệu 900 nghìn đồng

giá xe máy JVC Eco Xwimter N0.1 cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, JVC Eco Xwinter No.1 được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe JVC Eco Xwinter No.1 tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
15.900.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy điện JVC Eco Sport No.1 chỉ từ 15 triệu 300 nghìn đồng

giá xe máy JVC Eco Sport No.1 cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, JVC Eco Sport No.1 được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe JVC Eco Sport No.1 tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
15.300.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy điện JVC Eco Jeek No.1 chỉ từ 16 triệu 300 nghìn đồng

giá xe máy JVC Eco Jeek cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, JVC Eco Jeek No.1 được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe JVC Eco Jeek No.1 tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
16.300.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy điện JVC Eco G5S chỉ từ 13 triệu 900 nghìn đồng

giá xe máy JVC Eco G5S cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, JVC Eco G5S No.1 được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe JVC Eco G5S No.1 tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
16.300.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy điện JVC Eco M12 chỉ từ 10 triệu 300 nghìn đồng

giá xe máy JVC Eco M12 cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, JVC Eco M12 được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe JVC Eco M12 tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
10.300.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy điện JVC Eco Gogo Plus chỉ từ 15 triệu 250 nghìn đồng

giá xe máy JVC Eco Gogo plus cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, JVC Eco Gogo Plus được phân phối bao gồm 2 phiên bản: JVC Eco Gogo Plus 2020 và 2022.

Bảng giá xe JVC Eco Gogo Plus tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
202015.250.000
202216.900.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy điện JVC Eco Maybach S600 chỉ từ 13 triệu 350 nghìn đồng

giá xe máy JVC Eco Maybach S600 cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, JVC Eco Maybach S600 được phân phối bao gồm 2 phiên bản: JVC Eco Gogo Plus 2020 và 2022.

Bảng giá xe JVC Eco Maybach S600 tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
S60013.350.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy điện JVC Eco Royal chỉ từ 12 triệu 500 nghìn đồng

giá xe máy JVC Eco Royal cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, JVC Eco Royal được phân phối duy nhất 1 phiên bản

Bảng giá xe JVC Eco Royal tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
12.500.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy điện JVC Eco Vespa chỉ từ 15 triệu 350 nghìn đồng

giá xe máy JVC Eco Vespa cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, JVC Eco Vespa được phân phối bao gồm 5 phiên bản: JVC Eco Vespa Pro 150, Platinum, Platinum 50cc, JVC 50cc và Limited.

Bảng giá xe JVC Eco Vespa tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
Pro 15015.350.000
Platinum17.800.000
Platinum 50cc21.900.000
JVC 50cc21.900.000
Limited15.350.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy điện JVC Eco Vespas chỉ từ 15 triệu 250 nghìn đồng

giá xe máy JVC Eco Vespas cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, JVC Eco Vespas được phân phối duy nhất 1 phiên bản là JVC Eco Vespas 2020.

Bảng giá xe JVC Eco Vespas tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
202015.250.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy điện JVC Eco LX chỉ từ 15 triệu 890 nghìn đồng

giá xe máy JVC Eco LX cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, JVC Eco LX được phân phối bao gồm 2 phiên bản: JVC Eco LX đèn tròn LED và 2020.

Bảng giá xe JVC Eco LX tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
đèn tròn LED16.900.000
202015.890.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy điện JVC Eco S600 Maybach 12 triệu 150 nghìn đồng

giá xe máy JVC Eco S600 Maybach cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, JVC Eco S600 Maybach được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe JVC Eco S600 Maybach tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
12.150.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy điện JVC Eco S600i Maybach chỉ từ 11 triệu 390 nghìn đồng

giá xe máy JVC Eco S600i Maybach cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, JVC Eco S600i Maybach được phân phối bao gồm 2 phiên bản: JVC Eco S600i Maybach tiêu chuẩn và Plus.

Bảng giá xe JVC Eco S600i Maybach tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
11.390.000
Plus11.900.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe máy điện JVC Eco G9 chỉ từ 13 triệu 890 nghìn đồng

giá xe máy JVC Eco g9 cập nhật mới nhất 06/2024

Tại Việt Nam, JVC Eco G9 được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe JVC Eco G9 Maybach tại Việt Nam tháng 06/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
13.890.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Bên trên đây là bảng giá xe máy điện JVC Eco tháng 06/2024 đã được cập nhật mới nhất nhằm giúp cho đọc giả có được thông tin về giá và các phiên bản mới nhất của những dòng xe. Hi vọng, đây sẽ là bài viết hữu ích dành cho quý đọc giả. 

#Tham khảo: Bảng giá xe máy điện 06/2024 (thongtinxe.net)