Bảng giá xe đạp điện Lixi tháng 07/2024

Thành Tài
15/06/24
Lượt xem : 1060 view
Rate this post

Cập nhật bảng giá xe đạp điện Lixi tháng 07/2024 và giá xe đạp điện mới nhất: Trái nho, V8, F9, Special, Ultra, Trái táo, A14, A18, Coco, Cap, Mini, Tài Tử.

Giá xe đạp điện Lixi Trái nho chỉ từ 9 triệu 990 nghìn đồng

Giá xe đạp điện Lixi trái nho cập nhật mới nhât 07/2024

Tại Việt Nam, xe đạp điện Lixi Trái nho được phân phối 5 phiên bản gồm: Bản tiêu chuẩn, 3 yên, Pro, Pro Max, Plus.

Bảng giá xe đạp điện Lixi Trái nho Việt Nam tháng 07/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
9.990.000
3 yên10.500.000
Pro10.500.000
Pro Max10.950.000
Plus10.450.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe đạp điện Lixi V8 chỉ từ 14 triệu 990 triệu đồng

Giá xe đạp điện Lixi v8 cập nhật mới nhât 07/2024

Tại Việt Nam, Lixi V8 chỉ phân phối với 1 phiên bản duy nhất. 

Bảng giá xe đạp điện Lixi V8 Việt Nam tháng 07/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
14.990.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe đạp điện Lixi F9 chỉ từ 14 triệu 900 nghìn đồng

Giá xe đạp điện Lixi f9 cập nhật mới nhât 07/2024

Tại Việt Nam, Lixi F9 chỉ phân phối 1 phiên bản duy nhất.

Bảng giá xe đạp điện Lixi F9 Việt Nam tháng 07/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
14.900.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe đạp điện Lixi Special chỉ từ 15 triệu 300 nghìn đồng

Giá xe đạp điện Lixi Special cập nhật mới nhât 07/2024

Tại Việt Nam, Lixi Special chỉ phân phối 1 phiên bản duy nhất.

Bảng giá xe đạp điện Lixi Special Việt Nam tháng 07/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
15.300.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe đạp điện Lixi Ultra chỉ từ 11 triệu 490 nghìn đồng

Giá xe đạp điện Lixi ultra cập nhật mới nhât 07/2024

Tại Việt Nam, Lixi Ultra chỉ phân phối 1 phiên bản duy nhất.

Bảng giá xe đạp điện Lixi Ultra Việt Nam tháng 07/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
11.490.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe đạp điện Lixi Trái táo chỉ từ 9 triệu 500 nghìn đồng

Giá xe đạp điện Lixi trái táo cập nhật mới nhât 07/2024

Tại Việt Nam, Lixi Trái táo phân phối với 2 phiên bản gồm: Bản tiêu chuẩn và Pro.

Bảng giá xe đạp điện Lixi Trái táo Việt Nam tháng 07/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
9.500.000
Pro9.900.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe đạp điện Lixi A14 chỉ từ 9 triệu 250 nghìn đồng

Giá xe đạp điện Lixi a14 cập nhật mới nhât 07/2024

Tại Việt Nam, Lixi A14 chỉ phân phối 1 phiên bản duy nhất.

Bảng giá xe đạp điện Lixi A14 Việt Nam tháng 07/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
9.250.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe đạp điện Lixi A18 chỉ từ 10 triệu 500 nghìn đồng

Giá xe đạp điện Lixi a18 cập nhật mới nhât 07/2024

Tại Việt Nam, Lixi A18 chỉ phân phối 1 phiên bản duy nhất.

Bảng giá xe đạp điện Lixi A18 Việt Nam tháng 07/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
10.500.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe đạp điện Lixi Coco chỉ từ 14 triệu 250 nghìn đồng

Giá xe đạp điện Lixi coco cập nhật mới nhât 07/2024

Tại Việt nam, Lixi Coco chỉ phân phối 1 phiên bản duy nhất.

Bảng giá xe đạp điện Lixi Coco Việt Nam tháng 07/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
14.250.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe đạp điện Lixi Cap chỉ từ 11 triệu 990 nghìn đồng

Tại Việt Nam, Lixi Cap chỉ phân phối 1 phiên bản duy nhất.

Tại Việt Nam, Lixi Cap phân phối với 2 phiên bản gồm: A2 và A9.

Bảng giá xe đạp điện Lixi Cap Việt Nam tháng 07/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
A211.990.000
A912.450.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe đạp điện Lixi Mini chỉ từ 10 triệu 990 nghìn đồng

Giá xe đạp điện Lixi mini cập nhật mới nhât 07/2024

Tại Việt Nam, Lixi Mini chỉ phân phối 1 phiên bản duy nhất.

Bảng giá xe đạp điện Lixi Mini Việt Nam tháng 07/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
10.990.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe đạp điện Lixi Tài Tử chỉ từ 10 triệu 450 nghìn đồng

Tại Việt Nam, Lixi Tài Tử chỉ phân phối 1 phiên bản duy nhất.

Tại Việt Nam, Lixi Tài Tử chỉ phân phối 1 phiên bản duy nhất.

Bảng giá xe đạp điện Lixi Tài Tử  Việt Nam tháng 07/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
10.450.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Bên trên đây là bảng giá xe đạp điện Lixi Việt Nam tháng 07/2024 đã được cập nhật mới nhất nhằm giúp cho đọc giả có được thông tin về giá và các phiên bản mới nhất của những dòng xe. Hi vọng, đây sẽ là bài viết hữu ích dành cho quý đọc giả. 

#Tham khảo: Bảng giá xe đạp điện 07/2024 (thongtinxe.net)