Bảng giá xe đạp điện Draca tháng 07/2024

Thành Tài
13/06/24
Lượt xem : 1059 view
Rate this post

Cập nhật bảng giá xe đạp điện Draca tháng 07/2024 và giá xe đạp điện mới nhất: Draca A8, Classic, A10, A9, Emy, Joker, SS22, E9, Navi, 18Y, SS18, E10, Inox, F2 LED pin, E4 và Khung sơn.

Giá xe đạp điện Draca A8 chỉ từ 11 triệu 500 nghìn đồng

giá xe máy điện Draca A8 cập nhật mới nhất 07/2024

Tại Việt Nam, Draca A8 được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Draca A8 tại Việt Nam tháng 07/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
11.500.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe đạp điện Draca Classic chỉ từ 11 triệu đồng

giá xe máy điện Draca Classic cập nhật mới nhất 07/2024

Tại Việt Nam, Draca Classic được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Draca Classic tại Việt Nam tháng 07/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
11.000.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe đạp điện Draca A10 chỉ từ 11 triệu 250 nghìn đồng

giá xe máy điện Draca A10 cập nhật mới nhất 07/2024

Tại Việt Nam, Draca Classic được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Draca A10 tại Việt Nam tháng 07/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
11.250.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe đạp điện Draca A9 chỉ từ 11 triệu 990 nghìn đồng

giá xe máy điện Draca A9 cập nhật mới nhất 07/2024

Tại Việt Nam, Draca A9 được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Draca A9 tại Việt Nam tháng 07/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
11.990.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe đạp điện Draca Emy chỉ từ 10 triệu 990 nghìn đồng

giá xe máy điện Draca emy cập nhật mới nhất 07/2024

Tại Việt Nam, Draca Emy được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Draca Emy tại Việt Nam tháng 07/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
10.990.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe đạp điện Draca Joker 10 triệu 750 nghìn đồng

giá xe máy điện Draca jorker cập nhật mới nhất 07/2024

Tại Việt Nam, Draca Joker được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Draca Joker tại Việt Nam tháng 07/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
10.750.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe đạp điện Draca SS22 chỉ từ 8 triệu 995 nghìn đồng

giá xe máy điện Draca ss22 cập nhật mới nhất 07/2024

Tại Việt Nam, Draca SS22 được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Draca SS22 tại Việt Nam tháng 07/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
8.995.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe đạp điện Draca E9 chỉ từ 9 triệu 490 nghìn đồng

giá xe máy điện Draca e9 cập nhật mới nhất 07/2024

Tại Việt Nam, Draca E9 được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Draca E9 tại Việt Nam tháng 07/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
9.490.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe đạp điện Draca Navi chỉ từ 9 triệu 490 nghìn đồng

giá xe máy điện Draca Navi cập nhật mới nhất 07/2024

Tại Việt Nam, Draca Navi được phân phối bao gồm 2 phiên bản là: Draca Navi F1 22inch và F4 18inch.

Bảng giá xe Draca Navi tại Việt Nam tháng 07/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
F1 22inch9.490.000
F4 18inch9.900.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe đạp điện Draca 18Y chỉ từ 9 triệu 900 nghìn đồng

giá xe máy điện Draca 18y cập nhật mới nhất 07/2024

Tại Việt Nam, Draca Y18 được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Draca Y18 tại Việt Nam tháng 07/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
9.900.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe đạp điện Draca SS18 chỉ từ 9 triệu 500 nghìn đồng

giá xe máy điện Draca ss18 cập nhật mới nhất 07/2024

Tại Việt Nam, Draca SS18 được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Draca SS19 tại Việt Nam tháng 07/2024

Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)

9.500.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe đạp điện Draca E10 chỉ từ 8 triệu

giá xe máy điện Draca e10 cập nhật mới nhất 07/2024

Tại Việt Nam, Draca E10 được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Draca E10 tại Việt Nam tháng 07/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
8.000.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe đạp điện Draca Inox chỉ từ 9 triệu 500 nghìn đồng

giá xe máy điện Draca inox cập nhật mới nhất 07/2024

Tại Việt Nam, Draca Inox được phân phối bao gồm 2 phiên bản: Draca E10 18 và Draca E10 22.

Bảng giá xe Draca Inox tại Việt Nam tháng 07/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
189.800.000
229.500.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe đạp điện Draca F2 LED pin chỉ từ 10 triệu 300 nghìn đồng

giá xe máy điện Draca f2 led pin cập nhật mới nhất 07/2024

Tại Việt Nam, Draca F2 LED pin được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Draca F2 LED pin tại Việt Nam tháng 07/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
10.300.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe đạp điện Draca E4 chỉ từ 8 triệu 300 nghìn đồng

giá xe máy điện Draca e4 cập nhật mới nhất 07/2024

Tại Việt Nam, Draca E4 được phân phối duy nhất 1 phiên bản.

Bảng giá xe Draca E4 pin tại Việt Nam tháng 07/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
8.300.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Giá xe đạp điện Draca Khung sơn chỉ từ 8 triệu 500 nghìn đồng

Tại Việt Nam, Draca E4 được phân phối bao gồm 2 phiên bản: Draca Khung sơn 18 và Draca Khung sơn 22.

Bảng giá xe Draca E4 pin tại Việt Nam tháng 07/2024
Phiên bảnGiá niêm yết (ĐVT: VNĐ)
189.000.000
228.500.000

#Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế và phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của hãng xe hoặc đơn vị bán.

Bên trên đây là bảng giá xe máy điện Draca tháng 07/2024 đã được cập nhật mới nhất nhằm giúp cho đọc giả có được thông tin về giá và các phiên bản mới nhất của những dòng xe. Hi vọng, đây sẽ là bài viết hữu ích dành cho quý đọc giả. 

#Tham khảo: Bảng giá xe đạp điện 07/2024 (thongtinxe.net)