3 phương pháp giúp tính chi phí sử dụng xe ô tô

Rate this post

Việc tìm hiểu cách tính chi phí sử dụng xe ô tô giúp bạn dễ dàng hơn trong việc cân đối tài chính, đồng thời tính toán chi phí nhiên liệu, các chi phí về bảo trì và bảo hiểm sẽ giúp bạn biết được số tiền phải dành ra mỗi tháng để nuôi xe.

Sau đây là một số phương pháp giúp bạn tính toán chi phí sử dụng xe ô tô, lưu ý những phương pháp này chỉ tính toán một cách tương đối vì nhiều số liệu không thể giống như trong thực tế.

Phương pháp tính chi phí nhiên liệu

Phương pháp này được thực hiện bằng cách ghi chép số liệu về việc đổ xăng, gồm những công việc chính như sau :

3 phương pháp giúp tính chi phí sử dụng xe ô tô

Bước 1 : Ghi lại số km trên công tơ mét khi xe gần như đã hết xăng

Bước 2 : Đổ đầy bình xăng trở lại, nên chu ý chỉ đổ vừa đầy, không để xăng trào ra ngoài, sau đó ghi chép lại số lít đã đổ

Bước 3 : Tiếp tục đổ đầy bình xăng sau khi xe hết xăng, và tiếp tục ghi lại, nên đổ lượng xăng bằng với bước 2.

Bước 4 : Ghi lại số Km ở công tơ mét và trừ đi số cũ trước khi đổ đầy bình xăng để xem số Km xe đã đi được kể từ khi đổ đầy bình xăng.Ví dụ lần đổ xăng thứ nhất giá trị công tơ mét là 20.000km, tới lần đổ xăng thứ hai có giá trị là 20,500km, vậy có nghĩa là ở giá trị tương đối thì mỗi bình xăng đầy có thể đi được khoảng 500Km. Con số này là tương đối ở mỗi lần vì còn tùy thuộc vào đoạn đường di chuyển, kỹ thuật lái xe,..

Bước 5 : Lấy số Km đã chạy chia cho lít xăng đã đổ, ví dụ như xe chạy 500Km và hết 50 lít xăng thì dễ dàng biết được xe đã tiêu thụ 10km/lít xăng.

Bước 6 : Đổi quãng đường đã đi mỗi tháng ra lít xăng đã sử dụng, ví dụ số Km xe đã đi là 20000km trong 20 tháng, vậy trung bình mỗi tháng xe chạy 1000km. Vậy theo giả thuyết này, xe chạy mỗi tháng là 1000Km, với mức tiêu thụ nhiên liệu là 10Km/lít xăng, vậy mỗi tháng xe tiêu thụ hết khoảng 100 lít xăng.

Bước 7 : Nhân số lượng nhiên liệu sử dụng mỗi tháng với giá xăng sẽ tính ra được chi phí nhiên liệu cho mỗi tháng. Nếu giá xăng là 20.000 đồng thì tổng chi phí cho tiền xăng bằng 2.000.000 đồng mỗi tháng.

Phương pháp tính chi phí bảo dưỡng, bảo hiểm

3 phương pháp giúp tính chi phí sử dụng xe ô tô

Bước 1 : Hãy tính toán tổng số tiền phải trả cho các việc bảo dưỡng xe như thay dầu, thay nhớt, thay lốp, bảo dưỡng định kỳ, chi phí sửa chữa xe, bảo hiểm và chia tổn này cho 12 tháng để ra chi phí cho 1 tháng.

Bước 2 : Thêm phần chi phí đăng kiểm trong một năm,chia đều cho 12 tháng và sau đó cộng số này với tổng số ở trên để ra số tiền phải dành ra cho chi phí bảo dưỡng và bảo hiểm.

Phương pháp tính chi phí lái xe

Bước 1 : Tính tổng số tiền phải tra cho nhiên liệu hàng tháng, cộng với phí sử chữa và bảo trì, phí kiểm tra và đăng ký để xem chi phí lái xe mỗi tháng hết bao nhiêu. Giả dụ như toàn bộ chi phí trong bài viết ở các mục trên hết khoảng 6.000.000 đồng 1 tháng.

Bước 2 : Chia tổng chi phí là 6.000.000 đồng cho tổng quãng đường đi trong 1 tháng khoảng 1000Km để tính ra số tiền phải trả cho mỗi Km, ước lượng chi phó vào khoảng 6.000 đồng mỗi Km.

Phương pháp tính chi phí lái xe

Cần lưu ý rằng các chi phí tính toán ở trên không bao gồm các chi phí khác như giá mua xe, khấu hao giá trị ô tô, tai nạn, phí bãi đỗ, phí đường xá, các loại phí khác của nhà nước. Theo thống kê trung bình thì giá cho mỗi km chạy xe rơi vào khoảng hơn 17.000 đồng.